KHIF Gymnastik
KHIF Gymnastik

Bestyrelsesposter

Formand - Kell Andersen
Næstformand - Martin Holm Hørbye
Kasserer - Linda Larsen
PR-Ansvarlig - 
Sekretær - Mette Larsen
Webmaster -Martin Holm Hørbye
Kursusadministration - Kell Andersen
Materialeforvalter - Kell Andersen
Nøgleforvalter - Kell Andersen
Praktisk - Christina 
FU-repræsentant - Thorbjørn
Bestyrelse - Betina Falk
Suppleant -

Generalforsamling 2020


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I KHIF-GYMNASTIKAFDELING
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.30
i Kr. Hyllinge Hallens cafeteria
 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Afdelingens økonomi
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af afdelingens bestyrelse.
På valg:      Kell Lythje Andersen                         (ønsker genvalg)
                   Linda Larsen                                     (ønsker genvalg)
                   Martin Holm Hørbye                          (ønsker genvalg)
                   Christina TangaaThomsen                (ønsker genvalg)
                                                                                                               
  1. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
På valg:      Charlotte Schiødt           (ønsker genvalg)
                                     
                  
  1. Eventuelt
 
 
Med venlig hilsen
KHIF-gymnastikafdeling
Tilmeld
Tilmeld dig her til et af vores mange forskellige hold.
Tilmeld dig her

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Kirke Hyllinge IF | Marbækparken 1 | 4050 Skibby | Tlf.: +45 40700083